Sonia Gutiérrez Lloret, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, ha sigut designada pel Ministeri de Cultura i Esport per a formar part com a vocal del Patronat del Museu Arqueològic Nacional dins la categoria de persones “de reconegut prestigi o competència en assumptes relacionats amb el patrimoni històric espanyol o que s’hagen distingit pels seus serveis o ajudes a aquest patrimoni i, en particular, al Museu Arqueològic Nacional”.

El Patronat del MAN es va crear el 1999 com un òrgan col·legiat que representa la participació i la responsabilitat de la societat civil en l’enriquiment de les col·leccions del museu, la conservació i el préstec temporal d’aquestes. La seua composició inclou càrrecs polítics i administratius de l’àmbit de la gestió cultural i professors, acadèmics i professionals de museus de matèries relacionades amb els continguts de la institució. El pròxim 20 de juliol es reunirà novament el ple del Patronat de manera presencial.

Amb anterioritat, va ser també membre del MAN Mauro Hernández Pérez, catedràtic emèrit de Prehistòria de la UA, que va cessar en la vocalia el 2018.

Spread the love